Đóng

Chili System

Username System
dd4

Bao PP Dệt Truyền Thống

Bao PP dệt truyền thống Cấu tạo: Mành PP dệt không tráng hoặc tráng nhựa PP liên kết, mành trắng hoặc màu Gấp đáy may, […]

18/01/2017 Chili System

dd5

Bao PP Dệt Ghép Màng

Bao PP dệt ghép màng Cấu tạo: Mành PP dệt ghép màng BOPP trong, mờ hoặc BOPP seal in ống đồng. Loại bao: + Gấp […]

18/01/2017 Chili System

dd6

Mành PP Dệt

Cuộn mành PP dệt với chỉ, lưới dệt, khổ, chiều dài theo yêu cầu của khách.

17/01/2017 Chili System