Đóng

Tuyển Dụng

image37

Bao Bì Thiên Ý là một trong các nhà sản xuất bao bì PP dệt hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, do nhu cầu phát triển sản xuất, công ty cần tuyển dụng các vị trí công việc cụ thể như sau:

….(Đang cập nhật…)